………………………………………………..

وحید هروی
طراح گرافیست

………………………………………….

………………………………

………………………..

هیمن آلانی
کارگردان و مستندساز

………………………………………….

………………………………

………………………..

مهدی کریمی
طراح وب سایت و عکاس

………………………………………….

………………………………

………………………..

صالح هاشمی
گوینده و دوبلور

………………………………………….

………………………………

………………………..

نگار جمشیدی
گوینده، مجری و بازیگر

………………………………………….

………………………………

………………………..